Uncategorized

Reading and Writing – Book Review I.

#reading #writing #inspiration #deborahfeldman #unorthodox #ueberbitten

If you want to improve your writing skills it’s crucial to read, read a lot. I love reading and I am always looking for new books, authors, and interesting topics. For me, it is a little complicated: living in Switzerland I can mostly read German books, not Hungarian books, but I really like this.

In this blog, I would like to recommend 2 books from Deborah Feldman to read: “Unorthodox” and “Exodus” (in German: “Überbitten”).

Deborah Feldman: Unorthodox

The book became a best-seller, almost immediately after it got published. The book tells a story about a young woman’s escape from an exclusively Jewish community, the New Yorker Satmar community. Deborah did not only need courage in order to take the first step (which included getting wiped out from her family’s and community’s history) but also to be able to tell us her honest story.
As a result, she became fragile but also stronger at the same time. Moreover, we are talking about a novel where you can experience the story in the moment in which Deborah did not know that it would result in a happy end.
Even now that she lives in Berlin, exploring the family stories that were not mentioned until now, that were kept a secret and were hidden, and living life to the fullest that she has chosen to live, even now she does not know it.

Deborah Feldman: Exodus (Überbitten)

There is a kind of twist in the timeline of this book, which makes the whole thing so intense and alive as I read it: I have already read the first part which is called “Unorthodox” and now it feels like I am reading the present of “Unorthodox” while reading “Exodus”. As a reader in 2017, I know that “Unorthodox” has become a best-seller. Still, I remain in the author’s timeline: in 2012.

Deborah is able to create this authorial present in such an honest and attractive way that every moment of it becomes exciting. Her story tells about the extraordinary development of an extraordinary young woman. Deborah, despite her young age, is more experienced than us, the readers, who peek at this breathtakingly and shockingly controlled world from behind a curtain.

After finishing “Unorthodox” I practically ran to the bookstore to buy “Überbitten”. Both books are dramatic, suggestive and narrative just like an immersive and astonishing story. In many ways, Deborah Feldman’s story spoke to me in a personal way. I wrote a short story that presents an opposite fate: the life of a woman who converts to the Hassid Jewish religion.

I often read the story of Deborah by a small local brook in the caressing autumn sunshine, listening to the soothing sounds of the water, picking up my head from time to time to look at the silver coloured fish swirling in it. It was silent around me, the heartwarming noonday sun was shining. I sat alone on the stairs that lead to the brook with my book sitting in my lap.

 

Hungarian version:

Deborah Feldman: Unorthodox
A könyv bestseller lett, szinte másnap, ahogy megjelent. Egy zárt zsidó közösségből, a new yorki szatmári közösségből kilépő fiatal hölgy menekülésének életrajzi történetéről olvashatunk a könyvben. Deborahnak nem csupán ahhoz volt szüksége bátorságra, hogy megtegye az első lépést, ami azzal járt, higy kiírta magát a saját családja és közössége történetéből, hanem ahhoz is, hogy a saját történetét őszintén elénk tárja. Ezáltal sebezhetővé vált, de egyúttal meg is erősödött, mindemellett egy folyamatában megélt történetről beszélünk, Deborah nem tudta hogy “happy end” lesz-e a vége mindennek. Most sem tudja, amikor már Berlinben él, felfedezve addig ki nem mondott, eltitkolt, elfeledett családi történeteket és bátran éli azt az életet, amelyet saját magának választott.

Deborah Feldman: Exodus (Überbitten)
Van valami idő-kép-zavar ebben a könyvben, ami olyan intenzívvé és élővé teszi, ahogy olvasom: az első részt, az Unorthodox-ot már elolvastam és az Exodusban most mintha az Unorthodox jelen idejéről olvasnánk. Olvasóként, 2017-ben tudom, hogy az Unorthodox sikerkönyvvé lett. Mégis benne vagyok az írónő idősíkjában, 2012-ben. És Deborah Feldman olyan őszinte és magával ragadó módon teremti meg az írói jelen időt, hogy minden kis mozzanata izgalmassá válik. Egy rendkívüli fiatal nő rendkívüli rendkívüli fejlődéstörténete. Több élettapasztalat van Deborah fiatal éveiben, mint bennünk, akik kívülről elhúzva a függönyt, belelesünk ebbe a lélegzetelállítóan és felkavaróan szabályozott világba.

Miután elolvastam az Unorthodox-ot, szinte rohantam a könyvesboltba, hogy megvegyem az Überbittent. Mindkét könyv drámai erejű, szuggesztív és mesélő, mint egy magával ragadó, szárnyaló történet. Több vonatkozásban is személyesen szólít meg Deborah Feldman története. Van egy elkezdett novellám, amelyik egy ellentétes sorsot mutat be: egy, a haszid zsidósághoz betért nő életét.
Deborah könyvét gyakran az egyik közeli kis patak-folyó partján olvastam, balzsamos őszi napsütésben, a víz csobogó hangját hallgatva, és a cikázó, ezüstösen csillogó halak látványára felkapva a fejemet. Csend volt körülöttem, a déli nap szívet melengetően sütött, a folyóhoz vezető lépcsőkön egyedül ültem, ölemben a könyvvel.

 

Please visit my other blog about art and architecture: ARTODU ART BLOG

Visit my online art gallery too: www.artodu.com

Copyright © 2018 BEATRIX KOCH BOOKS by Beatrix Koch. All rights reserved.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s