The Timecord – Fantasy

FullSizeRender

PART I.

2014, Switzerland

It was a dim autumn Sunday afternoon when Faye stopped in front of the dark-colored iron gate. There was deep silence, and it wasn’t growing dark yet, she was able to observe the delicate elegance and cozy, inviting windows of the courthouses around the castle. A floor lamp was burning near one of the huge glass walls. She could hear only the clamor of gravel as she moved on, looking for the doorbell. She looked at the towering wall, then the fence pathed with moss, where a bird, maybe a blackbird was sitting. The grey walls and the archaic building showing through the fence didn’t make the place look like being fit for habitation. She noticed a small chapel aside, with the date 1625 above the entrance.
She chose the name of her aunt and rang the bell. She had to wait for a long time until a kind old lady answered the entryphone. As the gate closed behind her, she suddenly found herself in a verdurous garden smelling of fresh grass, and as she was approaching the entrance, the lake and the mountains behind it revealed themselves.
Faye was studying modern writing in Berlin, where she was living with her mother. It was the first time that she had been there, at her mother’s aunt. The affinity with those in Switzerland wasn’t strong; they sent a few postcards to the aunt now and then, who answered infrequently. Aunt Selena was a baroness, living alone. She moved back to the castle of her parents after a short marriage.
Faye pulled the bell-rope at the entrance, surprised, that such a bell really existed.
Aunt Selena came to greet her in a very good physical condition. She was wearing a purple tunic and riding-breeches, with riding flatties, with no make-up on her face, and her hair dyed ash-blonde. She was standing there like a statue, both of her hands extended towards Faye.
Thee room Faye received was comfortable, with a view to the lake, and the stairs next to her room led directly to the garden.
Aunt Selena waited for supper for her. They were talking a lot while eating, Faye told her about her studies of modern penmanship she had started two years before, and that she wanted a break, a longer one so that she could work on her examination paper, which would be either a modern novel or a conte. She was looking for a theme, she wanted to write a fantasy. This was one of her reasons to come to aunt Selena, she was hoping to find interesting topics, and the fabular, archaic atmosphere of the castle attracted her as well.
Faye loved the silence and tranquility that surrounded her in the castle. It was surprising to see the sun shining bright with golden light so often there, in the center of Switzerland.

 

Hungarian Version 🇭🇺

 1. Rész

Az idöfonal

Svájc, 2014
Borús őszi vasárnap délután volt, amikor Faye megállt a sötét színűre festett vaskapu előtt. Csend volt, még nem sötétedett, jól meg tudta figyelni a kastély körüli udvarházak finom eleganciáját és barátságos, hivogató ablakait. Az egyik hatalmas, üvegezett fal mellett egy állólámpa világított. A kavics zaját hallotta csak, ahogy továbblépett, keresve a kapucsengőt. Feltekintett a magas falra, a mohalepte kerítésre, amin egy fekete madár, talán feketerigó ült. A szürke falak és a kerítésen átsejlő ódon épület nem tűnt túl lakhatónak innen a kapuból nézve. Oldalt egy kis kápolnát vett észre, a bejárat feletti évszámmal, 1625.
A kapucsengők közül kiválasztotta a nénikéje nevét, és becsöngetett. Hosszasan kellett várnia, amíg egy kedves, idős hölgy beleszólt a kaputelefonba. A kapu becsukódott mögötte, hirtelen egy friss fű illatú zöldellő kertben találta magát,és ahogy a ház bejáratához közeledett, feltárult előtte a tó, a szemközti magas hegyekkel.
Faye modern írást tanult Berlinben, ahol édesanyjával élt. Most először járt itt, édesanyja nagynénjénél. A svájci rokoni szálak gyengék voltak, néha egy-egy képeslapot küldtek a néninek, aki ritkán válaszolt. Selina néni bárónő volt, egyedül élt, egy rövid házasság után visszaköltözött a szülei kastélyába.
Faye most a bejárat előtti csengő zsinórját húzta meg, csodálkozva, hogy ilyen csengő a valóságban is létezik. Selina néni jött ki Faye elé, vékony alakja szoborszerűen állt a bejáratnál, barátságosan Faye felé nyújtotta mindkét kezét.
Faye érdeklődve nézett körül a kastélyban, a berendezés finoman elegáns volt, a szobából, amit kapott, rálátott a tóra, és a szoba melletti lépcső egyenesen a kertbe vezetett.
Selina néni vacsorával várta, közben sokat beszélgettek, Faye elmesélte, hogy két éve tanul modern írásművészetet, és most szeretne egy hosszabb szünetet, hogy írni tudja a szakdolgozatát, ami egy modern regény, vagy novella lesz. Faye ehhez keresett anyagot, egy fantasyt szeretett volna írni, ezért is jött el Selina nénihez, remélve, hogy itt talál érdekes témákat, és a kastély meseszerű, ódon hangulata is vonzotta.

 

Copyright © 2017 Beatrix Koch Books. All rights reserved.

2 thoughts on “The Timecord – Fantasy

 1. Love your blog, Beatrix, in part because I am a quarter Hungarian and my wife is entirely Hungarian. Please let note that among my pleasures in your writing is how its physical setting, especially its architecture, plays a role. One question: In your desire to produce “either a modern novel or a conte,” what is a conte? And one request: In your blog you have no separation between paragraphs, making the prose hard to read. Please either indent at the beginning of a paragraph or put space between each paragraph. This is basic!

  Many thanks for putting your thoughts out there.

  Cheers,
  David Brussat

  Liked by 1 person

  1. Dear David, thank you so much for your message I appreciate it very much! I also like your blog – you write about fantastic places and buildings!
   Actually my blog is only a “trial” because I’m looking for a professional translator first and than can I write constantly.
   Thank you for your advice also – I will take it. About the “novel or a conte” – I thought about a novel or a book which collects more short stories.
   I have an other blog “Artodu Art Blog” where I write about Hungarian artists, architecture, photography as well. I hope you will enjoy this blog too.
   Have a wonderful day!

   Kind regards,
   Beatrix

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s